Zapomenuté heslo

Po odeslání formuláře vám na zadaný email přijde aktivační odkaz, který potvrďte.
Poté se již můžete přihlásit s novým heslem.

Pokud si nepamatujete přihlašovací email, kontaktujte správce školení ve vaší firmě.

Obnova účtu

Co dělat, jestliže vám nepřišel aktivační email pro změnu hesla?

  1. Vyčkejte alespoň 10 minut.
  2. Zkontrolujte ostatní složky v emailovém klientovi - SPAM, hromadné, koš, odložené apod.
  3. Nastavte si ve svém klientovi adresu odesílatele app@vtcentrum.cz jako důvěryhodnou nebo si přidejte odesílatele zprávy app@vtcentrum.cz do kontaktů, ideálně oboje, podle toho co umožňuje váš emailový klient - email poté přijde vždy a projde přes všechny filtry příchozí pošty apod.
  4. Ověřte, že nemáte nastavena žádná pravidla filtrace příchozí pošty, která by email rovnou smazala.
  5. Pokud máte nastaveno přeposílání nebo stahování pošty do poštovního klienta (např. Apple Mail, Gmail, Outlook, Email.cz, apod.), zkontrolujte poštu také přímo u zdroje (na původním emailovém serveru) a proveďte předchozí 3 body i tam.
  6. Pokud váš emailový klient jakkoliv znehodnotí odkaz v emailu, například přidáním mezer, je třeba ho opravit, odkaz musí být neporušený, bez mezer.
  7. Poté zkuste postup změny hesla od začátku znovu.